Translate
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
MacedonianEnglish
Main Menu
Home
Portfolio
Prices
Services
Privacy policy
Sponsor
About us
Contact Us
Electrolux Design Lab
Invest Project Macedonia
Print Design
National strategy Macedonia
National strategy Bitola
Email service
Info Marketing
Jobs
Laws of Republic of Macedonia
Superbrands World
History of RM
Companies
Register
Expo Macedonia
Service Computers
Who's Online
Statistics
Visitors: 225607

About us
Marketing & Media PalenzoПРОФЕСИОНАЛИЗАМ Принципот на Маркетинг & Медиа Палензо е да работи со луѓе на сите нивоа, од директори до сервисери, кои се специјализирани, вешти, со знаење и работни принципи.

БРЗИНА Маркетинг & Медиа Палензо работи брзо и ефикасно, според потребите и очекувањата на своите клиенти, не дозволувајќи да се случат ни најмали грешки.

ГРИЖА Маркетинг & Медиа Палензо внимателно и најпрофесионално се грижи за своите клиенти, без разлика на нивниот статус.

ДОВЕРБА Маркетинг & Медиа Палензо се грижи за своите коминтенти, партнери и нивните клиенти од 1984 година и со цврста одлучност тоа да го прави и во иднина.
Read more...
 
 
 

Marketing & Media Palenzo