Translate
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
MacedonianEnglish
Main Menu
Home
Portfolio
Prices
Services
Privacy policy
Sponsor
About us
Contact Us
Electrolux Design Lab
Invest Project Macedonia
Print Design
National strategy Macedonia
National strategy Bitola
Email service
Info Marketing
Jobs
Laws of Republic of Macedonia
Superbrands World
History of RM
Companies
Register
Expo Macedonia
Service Computers
Who's Online
Statistics
Visitors: 225608

About us Print E-mail
Marketing & Media PalenzoПРОФЕСИОНАЛИЗАМ Принципот на Маркетинг & Медиа Палензо е да работи со луѓе на сите нивоа, од директори до сервисери, кои се специјализирани, вешти, со знаење и работни принципи.

БРЗИНА Маркетинг & Медиа Палензо работи брзо и ефикасно, според потребите и очекувањата на своите клиенти, не дозволувајќи да се случат ни најмали грешки.

ГРИЖА Маркетинг & Медиа Палензо внимателно и најпрофесионално се грижи за своите клиенти, без разлика на нивниот статус.

ДОВЕРБА Маркетинг & Медиа Палензо се грижи за своите коминтенти, партнери и нивните клиенти од 1984 година и со цврста одлучност тоа да го прави и во иднина.
ОДНОС СО КЛИЕНТИ Маркетинг & Медиа Палензо има интензивен однос кон своите клиенти, превземајќи ги сите претпазливи мерки, како за време на сезоната, така и вон неа, за клиентите да не искусат ниту еден проблем за време на нивната работа. Затоа, во пресрет на нивните потреби има цел тим вработени кои го зборуваат нивниот јазик и се достапни во било кое време.

КОНТРОЛА НА ПРОЦЕС Маркетинг & Медиа Палензо ги контролира целиот процес и условите кои се дефинирани однапред и резултатите од оваа контрола ги употребува за подобрување на процесот.

ТЕХНОЛОГИЈА Внимателно ги следиме техничките и системските предности, за да ја одржиме нашата лидерска позиција.

КОНТРОЛА НА СУБАГЕНТИ Соработниците со кои соработува Маркетинг & Медиа Палензо ги пресртнуваат очекувањата на посетителите на максимално ниво. Сите наши партнери се специјалисти во нивната област на делување и имаат капацитет да обезбедат високо квалитетна услуга.

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Една од најважните одлики на Маркетинг & Медиа Палензо, што го одделува од останатите компании, е начинот на бирање, тренирање и мотивирање на своите вработени. Во Маркетинг & Медиа Палензо сме свесни на фактот дека без вработени кои се посветени на својата работа и компанија, ништо не може да се постигне. Секој вработен се смета за важна алка во подобрување на системот.
 
 
 

Marketing & Media Palenzo